×

Попередження

Неможливо завантажити XML-файл

Колегія ради

Колегія ради є дорадчо-погоджувальним колегіальним органом ради, який формується для попереднього розгляду порядку денного пленарного засідання (сесії) і узгодження організаційних питань роботи ради. До складу Колегії входять: міський голова, секретар ради, керівники депутатських фракцій, голови постійних комісій.

Персональний склад Колегії:

Садовий Андрій Іванович, міський голова міста
Мельничук Любомир Анатолійович, голова комісії депутатської діяльності і законності, голова фракції ВО «Свобода»
Самагальський Яромир Мирославович, голова комісії фінансів і планування бюджету
Карбовник Андрій Миколайович, голова комісії з питань контролю за ефективністю виконання програм розвитку міста та рішень ради
Валько Руслан Ярославович, голова комісії землекористування
Гутник Андріян Юрійович, голова комісії архітектури, містобудування та охорони історичного середовища
Плахтій Роман Анатолійович, голова комісії комунального майна та власності
Білінський Євген Євгенійович, голова комісії природокористування, охорони довкілля та благоустрою
Гринда Іван Ярославович, голова комісії інженерного господарства, транспорту і зв’язку, голова групи "Львів європейський".
Сільвестер Ігор Степанович, голова комісії житлової політики
Шекета Людмила Дмитрівна, голова комісії медицини, освіти і соціального захисту
Музичко Ярослав Йосифович, голова комісії культури, промоції, ЗМІ та туризму
Іваськевич Остап Мирославович, голова комісії молодіжної політики, спорту та оздоровлення
Крачковський Анатолій Володимирович, голова фракції «УДАР»
Кужелюк Юрій Анатолійович, голова фракції «Україна Соборна»
Веремчук Валерій Миколайович, голова фракції Народний Рух України, голова групи "Народний контроль".
Луців Олексій Павлович, голова фракції «Наша Україна»

Положення про роботу Колегії Ради

Витяг з Регламенту Львівської міської ради (затверджений Ухвалою №158 від 21.09.2006)
Стаття 14. Колегія Ради

1. Погоджувальна рада голів депутатських фракцій, груп, голів постійних комісій Ради (надалі – Колегія Ради) створюється як дорадчо-погоджувальний колегіальний орган для попереднього розгляду порядку денного пленарного засідання (сесії) і підготовки організаційних питань роботи Ради.
2. До складу Колегії Ради входять міський голова, секретар Ради, голови депутатських фракцій (груп) та голови постійних комісій з правом ухвального голосу. У разі відсутності голови депутатської фракції чи голови комісії за їх дорученням у засіданні Колегії Ради бере участь уповноважений представник депутатської фракції, заступник голови постійної комісії з правом відповідно ухвального голосу. У відкритих та закритих засіданнях Колегії може брати участь депутат ради із правом дорадчого голосу.
3. Головує на засіданнях Колегії Ради міський голова, а у разі його відсутності – секретар Ради. У випадку відсутності міського голови та секретаря Ради, головує на засіданні обраний Колегією Ради її член.
4. Колегія Ради проводить свою роботу у формі засідань. Засідання Колегії Ради є правомочним за умови присутності на ньому не менше половини її складу.
5. Засідання Колегії Ради скликаються міським головою, а у разі його відсутності – секретарем Ради або за ініціативою представників двох чи більше депутатських фракцій у разі необхідності.
6. Робота Колегії Ради здійснюється гласно, її засідання є відкритими, за винятком випадків прийняття рішення про проведення закритого засідання.
7. Колегія Ради:
7.1 розглядає пропозиції щодо проектів плану роботи сесії, розкладу та порядку денного пленарних засідань;
7.2 погоджує кандидатів на посади голів постійних комісій;
7.3 вносить міському голові пропозицію щодо скликання позачергового пленарного засідання Ради та дати його проведення відповідно до цього Регламенту;
7.4 розглядає питання про вжиття заходів щодо забезпечення присутності депутатів на пленарних засіданнях;
7.5 розглядає інші пропозиції з організації роботи Ради відповідно до цього Регламенту.

Стаття 15. Засідання Колегії Ради
1. Засідання Колегії Ради відбуваються напередодні пленарного засідання Ради і за звичайних обставин протоколюються секретаріатом Ради.
2. Протокол засідання Колегії Ради складається аналогічно протоколу засідання постійної комісії Ради.
3. До протоколу засідання Колегії Ради додаються не виголошені заяви учасників засідання, подані до Колегії Ради у письмовій формі.
4. Головуючий на засіданні Колегії Ради підписує протокол відповідного засідання.
5. Рішення Колегією Ради приймаються більшістю голосів від загального складу Колегії Ради.