×

Попередження

Неможливо завантажити XML-файл

«Наша Україна»

logo_nasha_ukraina.jpg

79000, м. Львів, проїзд Крива Липа, 6
Контактний телефон: 298-33-30, 299-04-59
Офіційний сайт: http://www.razom.lviv.ua/

ПРОГРАМА
НОВА ДОБА. ПАРТІЯ ЄВРОПЕЙСЬКОГО ТИПУ

Україна отримала важку історичну спадщину партійного життя. Ми розуміємо ціну оман та ілюзій, які влада прищеплювала народові, починаючи з часів Радянського Союзу. Тоді партія була єдиною політичною силою, державним інструментом ідеологічного тиску і маніпуляції людьми. Подібну роль відігравали провладні партії і за часів незалежності України. Успадкувавши ідеологічні інструменти маніпуляції, партії захищали інтереси влади та олігархів, або наближених до них груп.

У результаті розмивалися основні принципи державного будівництва. Народ не міг довіряти державі, яка обслуговувала не загальнонаціональні, а вузькокорпоративні чи приватні інтереси. Політична та соціальна активність не служила суспільству, а була лише способом здобути місця у владі.
Починається нова демократична доба. Після тривалих і важких випробувань ми маємо можливість поставити партійну роботу на службу загальнонаціональним стратегічним інтересам нашої держави. Усі ми отримали можливість - в кращих традиціях європейської політики - створити нову політичну силу. Ця сила служитиме людині та розбудові нашої держави.

Не розміром гаманця та не партійними догмами буде визначатися успішність партійної роботи, а внеском кожного у спільну справу формування сучасного демократичного суспільства в Україні.

І. НАРОДЖЕНА РЕВОЛЮЦІЄЮ

Український народ довів своє право бути господарем на власній землі та джерелом влади у своїй країні. Прагнення свободи, готовність до рішучих змін перемогли острах і зневіру у державній владі. Віра у власну силу, демократичні цінності та ідеали свободи стала сильнішою за страх та рабську покірність. Люди здобули те, про що давно мріяли -громадянські свободи та можливість творити власну долю своїм розумом і руками.

Головне завдання сьогодні - об'єднати всі сили, здатні взяти на себе відповідальність за подальшу долю України. Інтеграція суспільства ставить перед нами завдання створити нову політичну силу, яка відповідатиме сьогоднішній готовності народу до змін.

Нас об'єднує стратегічна мета - зробити життя людей гідним і безпечним, а Україну -сильною і заможною.
Суспільство потребує нової Програми розвитку, яка утвердить історичну зрілість України, її місце у світі та нову якість життя її громадян. Досі політичним силам не вдавалося цього зробити, бо вони не спиралися на ініціативу й енергію громадян.

Наша партія - це партія українського народу, партія, яка виражає його інтереси та реалізує його волю. Вона формує соціальний фундамент для довгострокових позитивних зрушень в економіці та державному будівництві.

Наше головне завдання - формування нових демократичних інститутів, які консолідують активність мільйонів українців для реалізації їхніх прагнень та інтересів. Тому ми впевнені, що до партії увійдуть кращі представники різних суспільних верств і вона стане справжнім інструментом стратегічного розвитку українського суспільства.

Запорука нашого успіху - постійний діалог і співпраця з громадянами, які спираються на партію у своєму повсякденному житті та через партію беруть участь у розбудові власної держави.

Довіра народу та його енергія надають нові можливості, і водночас накладають величезну відповідальність за зміст і характер партійної діяльності. Вона має кардинально відрізнятися від попередніх спроб об'єднати людей.
Наша програма - засіб суспільного діалогу у формуванні та реалізації нових принципів розвитку України, допомоги громадянам у розбудові держави, захисту їхніх суспільних та повсякденних інтересів.

II. НОВА ФІЛОСОФІЯ РОЗВИТКУ

Україна пройшла довгий шлях дискусій щодо ідеї, яка краще підходить для нашого суспільства. Наша ідеологія - любити Україну, жити в Україні разом. Це ідея спільної долі, консолідації країни, суспільної взаємодопомоги та злагоди. Лише так ми зможемо відстояти і утвердити цінності, вистраждані нашим народом.

Ми повинні відкинути міфи, які давно роз'їдають наш народ, та повернутися до реальних справ. Люди хочуть бути захищеними державою, виховувати здорових дітей, не боятися старості, мати можливість реалізувати себе у своїй державі, отримувати гідну платню за чесну працю. Ці норми повсякденного життя важливіші за будь-яку ідеологію.
Тому завдання нової партії - об'єднати зусилля суспільних груп та політичних сил, відродити історичну пам'ять народу та волю багатьох поколінь українців для реалізації нової місії України. Наша країна повинна стати світовою державою, а українці - сучасною нацією, шанованою світом.

Ми бачимо Україну європейською державою, усі громадяни якої працюють на примноження її міці та авторитету. Суспільний діалог та компроміс повинні прийти на зміну політичним спекуляціям і ворожнечі між людьми. Україна буде місцем мирного узгодження інтересів, поширення толерантності та взаєморозуміння у світі, а не зоною зіткнення глобальних центрів впливу. У цьому ми бачимо історичну місію України.

Основним багатством цивілізованої держави в сучасному світі є її громадяни. Громадяни, які можуть дати собі раду, поважають закони, здатні піклуватися про себе та своїх близьких, бути шанованими у громаді та шанувати інтереси держави. У цьому полягає наше розуміння патріотизму. Ми вважаємо саме людину, громадянина, головною цінністю державної політики. Альтернативою нинішньому господарюванню ми бачимо нову модель, яка базується на людському капіталі, розвитку знань і високих технологій.

III. НАШІ ПРІОРИТЕТИ

Справедливе суспільство ідобробут для кожного

Наша мета - забезпечення суспільної справедливості, прав і основних свобод людей та ефективного соціального захисту громадян. Це стане запорукою збереження українського народу і держави.

Наші завдання:
— забезпечення умов, за яких громадяни України зможуть заробляти на життя собі та своїм близьким; гарантія рівного доступу всіх громадян України до основних джерел особистого, професійного і суспільного розвитку: освіти, інформації, фінансових та інших ресурсів;
— забезпечення рівних можливостей кожного щодо якісної освіти впродовж життя, доступу до інтелектуальних ресурсів не лише власної держави, а й усього людства, надання громадянам можливості бути конкурентоспроможними на ринку праці та трудитися з вигодою для себе, повага до кваліфікованої праці;
— забезпечення випереджаючого зростання доходів населення і мінімальної заробітної плати, гарантування соціального захисту вразливих верств населення не нижче рівня прожиткового мінімуму і якнайшвидше виведення їх з-під загрози соціальної прірви;
— забезпечення громадянам України доступного та якісного лікування, а також профілактики здоров'я, незалежно від їхнього соціально-економічного стану, за рахунок бюджетних, соціальних, страхових та інших фінансових ресурсів;
—запобігання небезпечним соціальним явищам та хворобам - дитячій безпритульності, епідеміям туберкульозу, СНІДу, наркоманії, наслідкам чорнобильської аварії;
— забезпечення високих соціальних стандартів захисту материнства й дитинства, дошкільного виховання, гарантія якісної середньої освіти, можливості вибору професії та одержання гідного місця праці.

Держава для людини

Наша мета - розбудова такої держави, якою зможе пишатися кожен українець, де б він не жив. Ми бачимо Україну державою, в якій реалізується принцип верховенства права, шануються закони та забезпечується правопорядок, де відповідальна та професійна влада працює для людей, які її обрали, передусім дбаючи про національні інтереси, честь та гідність українського народу.

Наші завдання:
— формування активної зовнішньої стратегії, яка дозволить використовувати світові ресурси розвитку на користь нашої держави та впливати на світові процеси. Ми доб'ємося того, що Україну сприйматимуть як регіонального лідера, рівноправного партнера, навівши порядок у «власному домі», ми ствердимося як рівноправний впливовий член європейської спільноти; Україна побудує конструктивні взаємини з об'єднаною Європою, Росією, США та іншими державами;
— впровадження нових підходів до реформування Сектору безпеки з метою забезпечення поступової інтеграції до європейських структур колективної безпеки та зміцнення конкурентоспроможності держави на світовому рівні;
— пожвавлення економічної та політичної співпраці, взаємодії підприємницьких, громадських і освітянських організацій, міст, органів самоврядування нашої країни і зарубіжних країн;
— забезпечення юридичного та соціального захисту мільйонів українців, що працюють за кордоном;
— забезпечення прозорої діяльності влади, яка стане партнером громадян України і буде обслуговувати їхні інтереси, а не розподіляти ресурси та привілеї; припинення розкрадання народних грошей та скерування їх у бюджет; видатки влади на своє утримання відповідатимуть можливостям бюджету та рівневі добробуту людей;
— формування сучасної правової держави, підвищення професіоналізму державних службовців;
— зміна процесу підготовки та реалізації державних рішень; виключення можливості тіньових торгів та запровадження громадських обговорень і консультацій на всіх етапах підготовки рішень, а також моніторинг їх реалізації;
— розбудова України як країни самоврядних громад, усунення системи диктату центральної влади і запровадження партнерства всіх гілок і рівнів державної влади та органів самоврядування; підзвітність регіонального управління, чітка відповідальність, бюджетна автономія, реальне, ефективне місцеве самоврядування, підвищення ефективності всіх рівнів влади в управлінні ресурсами і контроль з боку громади;
— формування нової партійної політики, яка базуватиметься на прозорих демократичних нормах співпраці та діалогу, а не взаємних утисках та спекуляціях; партії повинні працювати на вирішення суспільних проблем, а не на знищення одна одної.

Нова економічна стратегія

Економіка повинна слугувати джерелом добробуту населення. Зростання доходів держави повинно відповідати зростанню доходів людей. Сучасна модель економіки повинна базуватися на розвитку людського капіталу, на нових технологіях та на конкурентних перевагах України.

Наша економічна стратегія має дві головні цілі. Перша - забезпечення умов, за яких держава почне виконувати свої зобов'язання перед громадянами. Друга — створення можливостей для професійної реалізації і успіху кожного, хто працює у цій державі, а також подолання на цій основі безробіття.

Наші завдання:
— досягнення спільними зусиллями кардинальної зміни господарського механізму, припинення варварської експлуатації людських і природних ресурсів; ми об'єднаємо інтереси підприємців, науковців, влади та громадян у формуванні чесних правил гри та реалізації перспективних програм соціально-економічного розвитку;
— впровадження новітніх систем управління наукою, інтеграція науки і суспільного виробництва, доступ підприємництва до інтелектуального потенціалу України і світу;
— забезпечення технологічного прориву в усіх сферах господарства; реалізація нових стандартів у галузі цифрових і телекомунікаційних технологій, забезпечення якнайскорішого виходу українських підприємств, наукових і освітніх установ у світовий комунікаційний та економічний простір;
— скасування законів, а також системи дозволів та перевірок, які заважають розвитку підприємництва, його доступу до інформаційних та інтелектуальних ресурсів, стримують інвестиції в інноваційні проекти;
— створення стабільної та справедливої податкової системи, зниження основних податкових ставок, встановлення єдиних умов оподаткування з наступною ліквідацією податкових пільг для окремих суб'єктів; звільнення від оподаткування витрат на інновації та інвестиції у нові технології; гарантування збереження та розвитку спрощеного
оподаткування малого й середнього бізнесу;
— забезпечення відчутного поступу у відродженні виробничої та соціальної бази села, підвищення конкурентноздатності вітчизняної сільськогосподарської продукції на світових ринках. Створення можливостей і мотивації вкладання коштів у село; збереження та розвиток фіксованого податку; створення системи страхування селян від неврожаїв та впровадження сприятливих для розвитку галузі закупівельних цін;
— сприяння інвестиціям в енергозбереження, у розробку альтернативних видів енергії,
розвиток екологічних технологій; ми сприятимемо запровадженню перспективних розробок та нових стандартів в агробізнесі та у сфері послуг; розвиток транспортної інфраструктури, яка забезпечить спрямування на територію України потоків світових ресурсів;
— гарантування сталого розвитку України та раціонального використання природних ресурсів, як загальнонаціонального надбання, забезпечення їх відновлення на базі державних екологічних програм.

Зміцнення національної ідентичності

Національна культура і самобутність визначають способи нашого співжиття, вибір ціннісних орієнтацій та світогляд людини. Тому створення сприятливих умов для розвитку та утвердження національного культурного простору має бути головним пріоритетом державної політики. Утвердження національної єдності та ідентичності є пріоритетними завданнями сьогодення. Сприяння формуванню української нації як спільноти громадян України незалежно від їх етнічної та мовної належності, віросповідання та місця проживання є основними завданнями нашої партії.

Громадянська консолідація в України немислима без етнокультурного розвитку її громадян. Це вимагає, з одного боку, трансформації соціокультурного життя відповідно до норм і стандартів розвинених демократичних країн, а з другого - необхідність захисту та сприяння розвитку української етнокультурної сфери як основи процесів загальнонаціональної консолідації. У багатоетнічних суспільствах, яким є Україна, цей процес повинен відбуватися на культурній основі титульної української нації, яка не має інших можливостей і форм власного розвитку, окрім як в межах національної держави.

Ми з розумінням ставимося до прагнень мільйонів віруючих по досягненню церковної єдності в українському православ'ї та утвердженні його помісного статусу. Це питання національної гідності та духовності нашого народу.
Сьогодні українська мова та національні українські традиції є базовими ознаками і засобами утвердження української національної ідентичності. Одночасно, ми виступаємо за розвиток і захист усіх мов національних меншин. Зміцнення статусу української мови як єдиної державної мови вважаємо одним із пріоритетних завдань своєї діяльності в гуманітарній сфері.

Наші завдання:
— утвердження національного культурного простору має стати пріоритетом державної політики;
— беззастережне виконання статті 10 Конституції України всіма органами державної влади та місцевого самоврядування щодо української мови як єдиної державної мови;
— приведення Закону України «Про ратифікацію Європейської хартії регіональних мов і мов меншин» у відповідність з метою і об'єктом Хартії. Зокрема, документ не визначає такими, що підлягають захисту, мови, які мають статус державної в будь-якій іншій країні, а отже не перебувають під загрозою зникнення;
— впровадження державних механізмів захисту етнокультурної структури українського суспільства;
— визначення правового та соціального статусу вояків УПА, як ветеранів боротьби за незалежність України;
— вивчення, аналіз і розробка системних державних заходів щодо культурного розвитку світового українства, збереження його ідентичності, і сприяння соціальній, економічній, культурно-освітянській, науковій, мистецькій інтеграції в сучасне українське суспільство, а також вироблення спільного, збалансованого загальнонаціонального інформаційного поля українства;
— посилення Україною міждержавного співробітництва в етнокультурній сфері, що передбачає розробку і запровадження програм підтримки діяльності українських національно-культурних товариств, культурних центрів, асоціацій, земляцтв у сусідніх країнах;
— дотримання принципів свободи совісті й створення умов для вільного розвитку конфесійних об'єднань, подолання віронетерпимості та закріплення засад полікультурної толерантності до інших ідентичностей;
— пріоритет розвитку питомо українських релігійних конфесій (УАПЦ, УПЦ КП, УГКЦ);
гармонізація міжконфесійних і міжцерковних взаємин в Україні за посередництвом вищих
державних інституцій.

IV. МЕХАНІЗМИ РЕАЛІЗАЦІЇ ПРОГРАМИ

У спадок від колишньої системи влади держава отримала адміністративну машину, яка є ефективною лише для тиску на людей та маніпуляцій суспільною свідомістю. Без формування нових демократичних інструментів політики, шляхетні наміри будь-якої партії чи влади залишаться деклараціями. Громадяни повинні мати можливість самоорганізації, участі в управлінні політичним процесом, здійснення контролю за діями державного апарату. Влада повинна не керувати людьми, а слугувати інструментом реалізації суспільних завдань. Жодне, стратегічно важливе, для держави рішення не може бути прийнятим без суспільної згоди.

Основною передумовою реалізації наших пріоритетів є формування нового демократичного принципу спілкування в суспільстві, який забезпечить співпрацю між Президентом України, Верховною Радою України, Кабінетом Міністрів України та громадськістю. Партія бере на себе відповідальність за організацію діалогу в суспільстві задля ефективної реалізації місії нового Президента. Позиції основних політичних сил повинні відкрито обговорюватися, бути цілісно і рівноправно представленими в публічному просторі, а не нав'язуватися населенню.

Наші завдання:
Залучення аналітичного та організаційного потенціалу громадськості до участі у державній політиці

Ми забезпечимо:
— формування громадсько-політичних експертних рад, колегій з пріоритетних напрямків
Програми у складі експертів, представників Парламенту та урядових структур, що дозволить узгодити інтереси зацікавлених сторін, забезпечить альтернативність вирішення проблем та різноманітність проектів політичних рішень;
— формування органів громадської участі на місцях для експертизи та аналізу соціально-економічного стану регіонів, співпраці з місцевими органами влади та самоврядування;
участь громадськості в прийнятті політичних рішень з питань інфраструктурного комплексу, освіти, оборони та інших важливих сфер, а також можливість громадського контролю за їх виконанням;
— поширення традиційних форм самоврядування, притаманних українському народу, нових демократичних підходів та вимог до роботи органів влади, таких як народні віче, слухання тощо.

Структурування і впровадження нових вимог до організації політики та діяльності політичних партій

Ми забезпечимо:
— рівні можливості участі політичних сил у суспільному житті;
— вироблення процедур консультацій та узгодження політичних позицій щодо реалізації пріоритетних завдань розвитку;
— формування нових правил, які дозволять партіям змагатися не за владу, а за кращі «програмні рецепти» розв'язання гострих соціальних питань;
— формування у Верховній Раді України процедур, спрямованих на прийняття законів що відповідають стратегічним цілям розвитку;
— створення процедур публічних консультацій Президента з іншими учасниками
політичного процесу;
— синхронізація зусиль владних структур та громадськості у реалізації програми розвитку України через залучення ЗМІ, сучасних телекомунікаційних технологій тощо.

НА ЗАКІНЧЕННЯ

Україна стоїть на порозі великих змін. Об'єднання всіх сил є не просто важливим завданням, а історичним шансом для нашого суспільства. Добробут людей та сильна держава неможливі без рішучих змін у державній політиці та без активної позиції кожної людини. Кожен з нас повинен відчути себе громадянином, особистістю, якій не байдуже і наше спільне майбутнє. Кожен має відчути себе частинкою великого народу, який прагне утвердитися у світі.
Історія дає нам шанс, і ми мусимо ним скористатися. Саме ця ідея може і повинна об'єднати усіх нас, сущих в Україні, незалежно від того, якою мовою ми розмовляємо і до якого храму ходимо.
Ми створюємо партію в ім'я великої мети - побудови держави заможних і вільних громадян. Закликаємо всіх, кому не байдужа доля України, приєднатися до нас. Спільно з народом ми будемо творити нову історію нашої країни. Тепер це буде історія миру і процвітання заможної світової держави - нашої України.