×

Попередження

Неможливо завантажити XML-файл

«УДАР»

logo_udar.jpg

м.Львів
вул. Наливайка, 5
(032) 245-22-64

 

Адреса місцевого осередку:
Львівська міська рада
79006, м. Львів, пл. Ринок, 1, каб.222
Контактний телефон: 254-60-11

Адреса обласного осередку:
79007, м. Львів, вул. Наливайка, 5
Контактний телефон: 245-22-64
067-295-56-52
067-733-79-73
063-170-17-54

Офіційний сайт обласного та місцевого осередку: http://lviv-udar.com/

10 УДАР-них рішень для розвитку міста Львова

1 – УДАР-имо по неефективній системі  виконавчих органів міської ради
Розробимо нову структуру виконавчих органів на основі критеріїв децентралізації управління містом, ефективності діяльності та наближеності до громади. Ліквідуємо зайву низку департаментів і управлінь,суттєво зменшимо чисельність апарату.

2 – УДАР-имо по безвідповідальності і не підзвітності депутатів і посадовців перед громадою
Запровадимо щоквартальні звіти депутатів і чиновників перед громадою у кожному районі міста Львова. Відкриємо депутатські приймальні.

3 – УДАР-имо по безгосподарній системі ЖЕК-ів
Запровадимо протягом двох років  ліквідуємо ЖЕК як інститут комуністичної бюрократії та корупції. Підтримаємо формування та діяльність ОСББ як сучасну форму житлово-комунального господарювання. До моменту 100% створення ОСББ, керівники ЖЕК-ів будуть призначатись за поданням мешканців будинків.

4 – УДАР-имо по нецільовому і неефективному використанню коштів міського бюджету
Розробимо прозорі механізмі формування та виконання міського бюджету. Бюджет міста має обговорюватись на кожній вулиці. Посадовці будуть звітувати про його виконання перед громадою. Ні борговій ямі Львову. Місту бездефіцитний бюджет.

5 – УДАР-имо по неефективному використанню комунального майна
Запровадимо відкритий реєстр комунального майна міста Львова. НІ рейдерським оцінкам майна, ТАК відкритим ринковим аукціонам.

6 – УДАР-имо і зруйнуємо  бюрократичну стіну між львів’янами і чиновниками
Запровадимо жорсткий громадський контроль за виконанням посадовими особами міської влади своїх повноважень. Зруйнуємо бюрократичні перепони  в отриманні адміністративних послуг.

7 – УДАР-имо по безсистемній політиці із залучення інвестицій
Львів повинен розвиватись. Цей розвиток не можливий без залучення інвестицій у місто. Запровадимо інноваційну програму «Ударні інвестиції».

8 – УДАР-имо по руйнуванню сфери освіти, медицини та спорту.
Відновимо та побудуємо нові дошкільні заклади. Львову сучасні середні школи. Кожному вузу модернізований спорткомплекс. В кожен район міста фітнес-центр. Почнемо реконструкцію районних поліклінік.

9 – УДАР-имо по безробіттю серед молоді.
Надамо всіляку підтримку молодіжному підприємництву, створенню бізнес-інкубаторів у місті.
Запровадимо механізми підтримки молоді, яка є головним джерелом формування дрібної національної буржуазії. Молодим людям потрібно надати можливість безперешкодно розпочинати власну справу. Для цього слід створювати бізнес-інкубатори та венчурні інвестиційні фонди, які б забезпечували коштами молодіжний початковий бізнес.

10 - УДАР-имо по алкоголю тютюну та наркотикам. Сучасному Львову – здорову громаду.

Основними пріоритетними завданнями партії «УДАР» щодо розвитку міста Львова – як Європейського міста, є:

1 Європейська стратегія розвитку
2. Ефективна система виконавчих органів влади
3. Покращення містобудування та благоустрою територій міста
4. Інвестиційний та інноваційний розвиток
5. Сприятливе бізнес-середовище
6. Європейська система транспорту та транспортна інфраструктура
7. Ефективна система житлово-комунального господарства
8. Європейські соціальні стандарти
9. Розвинута система медицини
10. Організоване культурне та спортивне дозвілля
11. Розвиток рекреації та туризму
12. Здорова екологічна ситуація

Європейському Львову – європейську стратегію розвитку

Сьогодні надалі основною проблемою стратегічного планування та виконання програм регіонального розвитку залишається їхня ефективність, досягнення позитивного ефекту від їх впровадження та прогнозованих результатів. З цією метою упродовж багатьох років вченими було проведено комплекс досліджень щодо процесу програмування на різних його стадіях, ефективної організації взаємодії органів місцевого самоврядування з територіальною громадою у процесі прийняття рішень стосовно її розвитку. Конкретизувати пропозиції можна в наступних тезах:

1. Залучати громаду та населення міста для участі у стратегічному плануванні розвитку Львова:
проведення опитування для виявлення проблем розвитку міста;
проведення опитування населення для формулювання пропозицій розвитку міста;
проведення міні-референдумів з проблемних питань;
створювати робочі групи із зацікавлених у темі громадян.
2. Здійснювати постійний моніторинг (попереднього оцінювання, проміжного оцінювання, підсумкового оцінювання) за реалізацією програм.
3. Здійснювати контроль за виконанням програм та планів розвитку.
4. Впровадити програмно-цільовий метод складання бюджету міста (це практика групування різних видів бюджетних видатків в окремі програми таким чином, щоб кожна стаття видатків була закріплена за певним видом програми, а програми в свою чергу відповідали стратегії розвитку міста).

Європейському Львову – ефективну систему виконавчих органів влади

Становлення і розвиток державного управління та органів місцевого самоврядування є одним з найважливіших напрямів будівництва демократичної держави, утвердження громадянського суспільства. Для цього потрібно:

1. Розробити нову структуру виконавчих органів на основі критеріїв децентралізації управління містом, ефективності діяльності та наближеності до громади.
2. Ліквідувати ряд департаментів і управлінь, зменшимо чисельність структури.
3. Запровадити жорсткий громадський контроль за виконанням  органами і посадовими особами міської ради своїх повноважень.
4. Запровадити щоквартальні звіти депутатів і чиновників перед громадою у кожному районі.
5. Налагодити чіткої взаємодії міської ради з органами державної виконавчої влади.
6. Впровадити систему  електронного документообігу по Львівській міській раді.
підвищити вимоги до відбору нових працівників;
вдосконалити професійне навчання працівників;
надавати перевагу заміщення вакантних посад не із зовнішніх джерел а з кадрового резерву працівників;
кадрове просування здійснювати з врахуванням досвіду працівника;
атестаційних висновків та професійного навчання;
заохочувати до роботи молодих спеціалістів з відповідною освітою. Для цього надавати їм соціальні та інші гарантії.
7. Підвищити кваліфікацію кадрів Львівської міської ради за напрямами:

Європейському Львову – покращення містобудування та благоустрою територій міста

Надалі однією з основних проблем розвитку міста – є дефіцит міських територій, нездатність міської інфраструктури впоратися з постійно зростаючими навантаженнями і погіршення екологічної обстановки, гостро виявляються в умовах історичного середовища центральної частини міст України.

1. Створення групи для моніторингу за благоустроєм орендованих земельних ділянок згідно затверджених проектів.
2. Боротьба зі стихійною торгівлею.
3. Створення ініціативної групи для моніторингу об’єктів будівництва на кожному етапі забудови, де кожен з власників майбутніх квартир, може реально прослідкувати та бути проінформованим щодо термінів здачі свого житла.
4. Контроль проведення  забудови в межах червоних ліній.
5. Пошук нових вільних земельних ділянок комунальної власності для забудови та розбудови.
6. Розширення меж міста прилеглими населеними пунктами.
7. Розширення кількості зелених зон міста.
8. Покращення освітлення міста.

Європейському Львову – інвестиційний та інноваційний розвиток

Однією з глобальних проблем Львова є недостатня інформованість інвесторів про можливість вкладання коштів, низька інвестиційна привабливість окремих видів діяльності. А також недостатній розвиток механізмів страхування фінансових ризиків потенційних інвесторів.

1. Запровадити відкритий реєстр комунального майна.
2. Запровадити інноваційну програма «Удар інвестицій».
3. Здійснювати інформаційну пропаганду потенційних можливостей підприємств Львова з метою залучення інвестиційних капіталів.
4. Надавати пріоритетне право участі у інвестиційних проектах регіональних та місцевих інвесторів.
5. Сприяти створенню бізнес-інкубаторів.
6. Створювати інноваційно-технологічні технопарки на базі навчальних закладів міста.
впровадження енерго- та ресурсозберігаючих технологій;
виробництво будівельних матеріалів з деревини, враховуючи наявність місцевої сировини;
розвиток малого та середнього бізнесу;
інвестиції в розвиток комунальних підприємств селища;
розвиток інфраструктури туристичної діяльності;
захист навколишнього середовища і здійснення природоохоронних заходів.
7. Визначити пріоритетними напрямками інвестиційно-інноваційної діяльності такі:

Європейському Львову – сприятливе бізнес-середовище

Основними факторами, що перешкоджають розвитку підприємництва в місті і потребують вирішення є:
невдосконаленість системи впровадження адміністративно-організаційних процедур щодо започаткування та здійснення підприємницької діяльності;
ускладненість доступу до фінансово-кредитних ресурсів, нерозвиненість інститутів мікрокредитування, відсутність механізмів надання фінансової допомоги суб’єктам підприємницької діяльності – недостатній розвиток бізнес-центрів як елементів інфраструктури підтримки підприємництва, брак підприємницького досвіду;
нерозвиненість сфери бізнес – та менеджмен-освіти, слабкий рівень підготовки кадрів для підприємництва.

Ми пропонуємо

1. Розробити та прийняти регуляторні акти, спрямовані на поліпшення підприємницького середовища – можливе спрощення дозвільних процедур, надання пільгових орендних ставок для пріоритетних галузей тощо.
2. Залучити кошти іноземних кредитних ліній і міжнародної технічної допомоги для підтримки розвитку малого підприємництва містом, створити муніципальний банк для підтримки підприємництва Львова та надання пільгових кредитів.
3. Сприяти над створенням асоціацій підприємств.
4. Розвинути кластерну форму співробітництва у м. Львові.
5. Сприяти передачі на пільгових умовах в оренду або у власність суб’єктам малого підприємництва невикористовуваних, вільних виробничих площ, окремих приміщень, обладнання та іншого майна, створення банків даних відповідної інформації для забезпечення нею малих підприємств на постійній основі.
6. Запровадити освітні програми для підприємців та широких верств населення.
7. Сприяти організації та проведенню виставок, ярмарків продукції, виробленої суб’єктами малого підприємництва.
8. Зменшити можливості корупції усіх службовців місцевого самоврядування шляхом створення «Центру підтримки підприємців» з багатоканальним телефоном. Це дасть можливість реагувати на скарги щодо корупційних дій службовців органів влади з подальшим інформуванням керівництва для проведення службових розслідувань.
9. Спростити дозвільну та погоджувальну процедуру шляхом створення електронного документообігу.
10. Вдосконалити роботи «дозвільного офісу» та «єдиного вікна» за такими напрямами:
встановлення електронних терміналів “Інформаційного центру” з сенсорним екраном (на зразок терміналів по сплаті послуг);
встановлення електронної системи керування чергою;
встановлення інформаційних моніторів та цифрових панелей, які надають різноманітну додаткову інформацію відвідувачам;
впровадження внутрішнього сайту «Прозорий офіс»;
встановлення системи безпровідного доступу до мережі Інтернет;
впровадження елементів системи електронного документообігу;
впровадження елементів «Муніципальної мультисервісної мережі» – єдиної бази, яка об’єднує різні інформаційні системи.

Європейському Львову – європейська система транспорту та транспортна інфраструктура

Щодо основних дорожньо-транспортних проблем міста, то можна виділити такі проблеми, що, на нашу думку потребують першочергової уваги:
неякісне дорожнє покриття вулиць міста;
неякісне надання дорожньо-транспортних послуг;
недосконале функціонування муніципального транспорту;
неякісне обслуговування при перевезенні пасажирів маршрутними таксі;
низька культура водіння на дорогах міста;
невідповідність сітки маршрутного руху реальним потребам;
існування небезпеки для пересування пішоходів;
необгрунтоване підвищення цін на проїзд у маршрутних таксі;
погане покриття другорядних доріг;
необхідність будівництва об’їзних шляхів;
зменшення кількості муніципального транспорту;
неконтрольовані паркування на вулицях міста.

Покращити сферу транспортних перевезень пасажирів у місті

1. Розробити нормативів з транспортного обслуговування мешканців Львова, відповідно до яких повинна удосконалюватися транспортна система.
2. Розробити програму забезпечення якості послуг із перевезення у громадському транспорті.
3. Встановити громадський контроль над організацією пасажирських перевезень.
4. Продовжити процес  об’єднання  індивідуальних  підприємців, що  здійснюють перевезення пасажирів.
5. Вдосконалити систему конкурсного відбору автоперевізників для виконання перевезень пасажирів на маршрутах загального користування. 6. Врахування рухомого складу транспорту, технічного стану, наявності у транспортних підприємств технічних можливостей підтримки транспорту в належному стані.
7. Впровадити єдину форму проїзного квитка для  всіх категорій пасажирів, що користуються правом безкоштовного проїзду в міському пасажирському транспорті.
8. Ввести регулярний облік кількості поїздок, здійснених пільговими категоріями пасажирів, для точного визначення розмірів компенсаційних виплат  транспортним  підприємствам  за втрачені доходи,  пов’язані  з їх перевезенням.
9. Проводити постійний моніторинг транспортних перевезень приватних перевізників та рухомого складу.
10. Впроваджувати сучасні технології у систему управління та організації пасажирського транспорту м Львова.

Покращити транспортну інфраструктуру та паркування автомобілів

1. Вдосконалити транспортну розв’язку.
2. Збільшити кількості можливих паркувальних місць, які раніше були заборонені за погодженням з ДАІ міста.
3. Розширити доріг для можливості тимчасового паркінгу.
4. Розвивати інфраструктури міста, де першою вимогою будуть обов’язкові автостоянки.
5. Сприяти будівництву підземних паркінгів.

Європейському Львову – ефективна система житлово-комунального господарства

Міське господарство – це складна сукупність підприємств, служб, інженерних споруд і мереж, розташованих на території міста і призначених задовольняти повсякденні комунальні, побутові, матеріальні та соціально-культурні потреби жителів міста.  Складовою частиною міського господарства є житлово-комунальне господарство. Недосконалість системи управління житлово-комунальним господарством України, зволікання з його реформуванням призвели до того, що підприємства галузі неспроможні ефективно працювати в ринкових умовах і надавати споживачам послуги належних рівня та якості.

Для реальних зрушень в системі житлово-комунального господарства необхідно:

1. Покращити інженерні мережі.
2. Стимулювати збільшення кількості ОСББ шляхом:
створити  центр  сприяння  й  підтримки  ОСББ,  у  т.ч.  створення  системи підготовки управителів багатоквартирних будинків;
створити  фонд  для  спільного  фінансування  державою  й  ОСББ  першого капітального ремонту житлового будинку.
3. Оскільки забезпечити 100% створення ОСББ на території міста  практично неможливо, то пропонуємо залучати на ринок послуг ЖКГ приватних фірм, які шляхом конкурсу можуть вибирати самі мешканці в межах конкретних територій. Вибір може здійснюватись за критеріями: технічного оснащення, досвіду фірми та якості їх послуг (за оцінками їх клієнтів), ціни послуг.
4. Підтримувати приватні підприємства, які стали переможцями конкурсу на виконання робіт про утриманню житла за напрямами: передати у безоплатне користування на час дії договору (1 рік) рухоме та нерухоме майно комунальних житлово-експлуатаційних організацій; надати право приватним підприємствам укладати договори оренди нежитлових приміщень, розташованих у житлових будинках, взятих на обслуговування з дозволу представника власника.

Європейському Львову – європейські соціальні стандарти

Соціальна сфера завжди була і залишається найбільшою больовою точкою громадян міста.

1. Сприяти будівництву соціального житла для молодих сімей.
2. Підтримувати в експлуатації житло, що здається в оренду.
3. Створити єдиного інформаційно-розрахункового центру у м.Львів, який буде акумулювати інформацію по рахунках зі всіх служб та можливість оплати усіх послуг по 1 квитанції. Прийом платежів буде здійснюватись за муніципальною карткою, де і буде розміщена інформація про формування тарифів клієнта з усіх комунальних служб та установ.
Переваги такого центру для громадян:
відсутня необхідність самостійно слідкувати за зміною тарифів та заборгованістю;
значно спрощується процедура ведення платіжних документів, з’ясування непорозумінь по комунальним платежам через єдине довідкове вікно;
скорочується час обслуговування;
прийом платежів проводиться щоденно та цілодобово;
можливість здійснення оплат дистанційно без відвідання банків;
отримання інформації про платежі й тарифи можливе через широку мережу приймальних пунктів, а також через інтернет-сайт Інформаційно-розрахункового центру.
4. Сприяти створенню недержавних пенсійних фондів у місті.
5. Укласти  договори про співпрацю Львівської міської ради з громадськими організаціями для впровадження соціальних проектів.
6. Здійснити роботи по впровадженню різноманітних інформаційно-комунікаційних технологій для надання населенню міста інформаційних послуг з використанням мережі Інтернет.
7. Забезпечити підтримку соціальних громадських організацій місцевою владою.

Європейському Львову – розвинута система медицини

Сфера медицини, в тому числі і медицина Львова, – це неоране поле для місцевої та центральної влади. Варто серед багатьох питань ви кристалізувати наступні:

1. Створити нові медичні установи на засадах сімейної медицини.
2. Створити єдиний інформаційний простір медицини міста з організацією персоніфікованого медичного обліку.
3. Підвищити рівень кваліфікації медичних працівників на основі впровадження нових інформаційних технологій підтримки навчального процесу.
4. Підвищити рівень інформаційно-довідкового обслуговування населення з питань охорони здоров’я.
5. Провести медико-економічний аудит діяльності комунальних лікувально-профілактичних закладів міста.
6. Концентрація спеціалізованої медичної допомоги.
7. Реструктуризувати ліжковий фонд, що дасть можливість розгорнути не менш як 150 медико-соціальних ліжок, цілковито забезпечених медикаментами й харчуванням.
8. Оновити обладнання лікарень.
9. Підвищити оплату праці та відповідальності медперсоналу.
10. Переглянути фінансування спеціалізованих закладів та скоротити їх кількість.

Європейському Львову – якісну систему освіти

Рівень освіченості громадян міста стає одним із найважливіших параметрів, який характеризує культурно-цивілізований стан суспільства й перспективи його розвитку. Таким чином, головним завданням держави стає підвищення рівня освіченості.
Для розкриття причин і умов кризи сучасної освіти дуже важливо здійснювати аналіз генезису його інституціональної форми й основних реформ інституту освіти.

1. Створити нові дошкільні заклади освіти.
2. Відкрити Центри розвитку дитини.
3. Створити муніципальний центр послуг для родини.
4. Оснащити школи засобами комп’ютерної техніки та інтернетом.
5. Продовжити впровадження дистанційної освіти.
6. Створити електронний бібліотечний ресурс у місті.
7. Поступово впровадити профільне навчання у старшій школі.
8. Підвищити кваліфікацію працівників освіти:
педагогічні майстерні як форма входження в дослідницьку діяльність;
організація семінарів – семінари-занурення, проблемні семінари, семінар-рефлексія, проектний семінар, методологічний семінар, експертний семінар, консультаційний семінар та ін.

Європейському Львову – організоване культурне та спортивне дозвілля

Проблемою міста є те, що місто не забезпечує бюджетними спортивними майданчиками, секціями, танцями, співами, постійними безкоштовними конкурсами. Більшість батьків не в змозі оплачувати заняття спортивних секцій. А в місті дуже багато талантів, яких не помічає наша влада.
1. Збільшити кількість закладів для організації дозвілля різних вікових груп населення, зокрема і старших вікових груп.
2. Сприяти розвитку мережі фізкультурно-спортивних клубів за місцем проживання.
3. Провести роботи з благоустрою спортивних споруд.
4. Провести капітальний та поточний ремонт спортивних споруд.
5. Створити молодіжні фітнес-центри при закладах освіти.
6. Обладнати спортивні об’єкти спеціальними засобами для забезпечення доступності занять особам з обмеженими фізичними можливостями.
7. Забезпечити усі спортивні новобудови вільнодоступними спеціально виділеними місцями для інвалідів - глядачів.

Європейському Львову – розвиток рекреації та туризму

У туристичній сфері у місті існує ще багато невирішених проблем: недостатня кількість готелів різних стандартів, привабливість Старого Львова піддається ризику через соціальні патології та руйнування будівель, недостатня туристична промоція регіону.
1. Провести інвентаризацію готельних закладів та туристичних фірм з метою створення єдиного реєстру підприємств туристичної та курортної галузі м. Львова.
2. Провести роботи щодо отримання об’єктами надання туристичних послуг відпочиваючим документів на надання послуг згідно з чинним законодавством.
3. Сприяти створенню кластерирів туризму м. Львова.
4. Впровадити   нові   технології   в   експозиційній  роботі  музеїв, використання музейних фондів шляхом тимчасових виставок з метою підвищення інтересу відвідувачів до музею, більш активному – використанню музейних ресурсів для розвитку туризму.
5. Започаткувати туристичні ярмарки у місті.
6. Стимулювати зниження цін на туристичні послуги.
7. Активізувати дитячого туризму.
8. Популяризувати національної історико-культурної спадщини.
9. Створити й постійно оновлювати бази інвестиційних пропозицій («зелених майданчиків») і проекти зі створення об’єктів туристичної інфраструктури міста.
10. Забезпечити навчання, перепідготовки і стажування фахівців у сфері РТК відповідно до міжнародних стандартів.
11. Посилити програму маркетингу РТК Львова.
12. Сприяти розвитку нових галузей туризму для міста Львова, таких як:
діловий туризм (вигідне геополітичне і стратегічне положення з розвиненою транспортною інфраструктурою надає широкі можливості для розвитку торговельно-економічних відносин з далеким і ближнім зарубіжжям);
етнічний туризм (його метою є відвідування родичів з таких країн як Польща, Румунія та ін.);
релігійний туризм (для  міста він має певний потенціал, оскільки  є важливі для паломників святі місця);
спортивний туризм;
екзотичний туризм (великі можливості місцевого фольклору можуть стати неабиякою рисою міста).

Європейському Львову – здорову екологічну ситуацію

Серйозні екологічні проблеми виникають у Львові в зв’язку з утилізацією та складуванням відходів, сортуванням сміття та станом навколишнього середовища.

1. Запроектувати та визначити інвестора по будівництву сміттєпереробного заводу.
2. Створити підрозділ в структурі Львівської міської ради, який спеціалізується виключно на екологічній сфері.
3. Здійснити пошук площ для захоронення твердих побутових відходів.
4. Проводити систематичні перевірки на викиди всіх виробничих підприємств Львова.
5. Запровадити європейські стандарти сортування та переробки сміття.
6. Навести лад у ситуації з безпритульними тваринами.
7. Збільшити рівень насаджень нових дерев.