Версія для друку

Управління комунальної власності Львівської міської ради інформує про продаж на аукціоні об’єктів малої приватизації комунальної власності м. Львова.

Аукціон проводиться, згідно з вимогами Закону України «Про внесення змін до деяких законів України з питань приватизації щодо реалізації положень Державної програми приватизації на 2012 - 2014 роки» №4336-VI від 13.01.2012р. та Порядку продажу об'єктів малої приватизації шляхом викупу, на аукціоні (в тому числі за методом зниження ціни, без оголошення ціни), за конкурсом з відкритістю пропонування ціни за принципом аукціону, затвердженого наказом Фонду державного майна України №439 від 02.04.2012р., зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 14.05.2012р. за №753/21066.

 

АДРЕСА ОБ’ЄКТА ПРИВАТИЗАЦІЇ

ПОВЕРХО-ВІСТЬ

ПЛОЩА

ПРИМІ-ЩЕННЯ

ПОЧАТКОВА ЦІНА ПРОДАЖУ з ПДВ

ГАРАНТІЙНИЙ

ВНЕСОК

(10% від ПОЧАТКОВОЇ ВАРТОСТІ ПРОДАЖУ)

БАЛАНСО-УТРИМУВАЧ

ОБ’ЄКТА ПРИВАТИ-ЗАЦІЇ

АДРЕСА  БАЛАНСО-УТРИМУВАЧА

ТЕЛЕФОН

БАЛАНСО-УТРИМУВАЧА

КОД БАЛАНСО-УТРИМУВАЧА

за ЄДРПОУ:

1

вул.Фурманська,7

1-й поверх

 85,60 кв.м

2 626 800 грн.

00 коп.

262 680 грн. 00 коп без ПДВ

ЛМКП      «Айсберг»

79007 м. Львів, пр.Свободи,39

(032) 272-85-16

20772578

2

вул.Фурманська,9

1-й поверх

212,90 кв.м

6 533 040 грн.

00 коп.

653 304 грн. 00 коп без ПДВ

ЛМКП      «Айсберг»

79007 м. Львів, пр.Свободи,39

(032) 272-85-16

20772578

3

вул.І.Миколайчука,24

1-й поверх

61,40 кв.м

798 000 грн.

00 коп.

79 800 грн. 00 коп без ПДВ

ЛКП      «Північне»

79059, м. Львів, вул.І.Миколайчука,22

  (032) 294-36-31

22333506

4

вул.Тершаковців,4

         підвал

2-й поверх

3-й поверх

572,80 кв.м

12 918 037 грн.

20 коп.

1 291 803 грн.

72 коп. без ПДВ

ЛКП «Віра»

79017, м. Львів, вул.Костя Левицького,19

(032) 275-06-01

20819374

 

Умови продажу:

- дотримання норм чинного законодавства під час експлуатації об’єкта;

- укладення договорів на комунальні послуги з експлуатаційними організаціями;

          - виконування норм чинного законодавства України у галузі охорони пам’яток культурної спадщини стосовно об’єкта купівлі-продажу за адресою: вул.Тершаковців,4, а саме: протягом 15 календарних днів від дати нотаріального посвідчення договору купівлі-продажу у встановленому порядку подати необхідні документи до управління охорони історичного середовища Львівської міської ради (м. Львів, вул. Валова, 20) для укладення майбутнім власником попереднього договору про укладення у майбутньому охоронного договору на пам’ятку (її частину) стосовно об’єкта купівлі-продажу та наявних на об’єкті купівлі-продажу творів мистецтва – (перелік) з викладенням його істотних умов, у тому числі щодо цільового використання пам’ятки, робіт, які майбутній власник зобов’язується провести на пам’ятці з метою утримання її у належному стані, згідно з вимогами ст. 18 Закону України “Про охорону культурної спадщини“. Протягом 30 календарних днів від дати державної реєстрації права власності укласти охоронний договір стосовно об’єкта купівлі-продажу;

         - подальше використання об’єкта визначається покупцем згідно з нормами чинного законодавства;

         - проведення покупцем нежитлових приміщень за адресою: вул.Тершаковців,4 ремонтно-відновлювальних робіт, виконаних згідно з робочим проектом, виготовленим та погодженим у встановленому порядку, протягом  4-х років від дати укладення договору купівлі-продажу;

- об’єкт приватизації відчужується чи здається в оренду з дотриманням умов, на яких його придбали;

- для участі в аукціоні укладається договір про умови участі між претендентом на участь в аукціоні та спеціалізованою організацією -  ПП «Фірма СОМГІЗ»;

- переможець аукціону оплачує послуги організатору аукціону у розмірі 0,5 % від кінцевої ціни продажу об’єкта з ПДВ, згідно з договором про умови участі в аукціоні, укладеним зі спеціалізованою організацією (організатор аукціону - ПП «Фірма СОМГІЗ»);

- покупець сплачує вартість робіт з незалежної оцінки об’єкта приватизації у сумі 1123,00 грн. до укладення договору купівлі-продажу;

- у випадку незарахування суми гарантійного внеску на рахунок управління комунальної власності департаменту економічної політики Львівської міської ради до 07.12.2015 відсутності або нереєстрації претендента чи його представника у вказаний час, подання неповного переліку документів, неналежно оформлених документів, подання заяви та передбаченого переліку документів після встановленого на це строку, неукладення зі спеціалізованою організацією (ПП «Фірма СОМГІЗ») договору про умови участі в аукціоні, претендента не визначають учасником аукціону;

- якщо переможець аукціону відмовляється від підписання протоколу аукціону в день його проведення або договору купівлі-продажу в редакції органу приватизації у термін 5-ти днів від дати затвердження результатів аукціону чи відмовляється сплатити повну вартість продажу об’єкта, то кошти в розмірі ціни продажу об’єкта стягують із цього покупця як неустойку (ст.549 ЦПК України) у судовому порядку згідно з чинним законодавством. Гарантійний внесок в такому випадку покупцю не повертають, а перераховують до міського бюджету;

- покупець, якого визнали переможцем аукціону, зобов’язаний протягом 30 календарних днів з дати укладення договору купівлі-продажу заплатити грошові кошти за придбаний об’єкт. Договір купівлі-продажу в редакції органу приватизації укладається та нотаріально посвідчується протягом 5 днів з дня затвердження органом приватизації результатів аукціону. З одруженою фізичною особою договір купівлі-продажу укладається при умові подання переможцем аукціону до укладення договору купівлі-продажу нотаріально засвідченої згоди другого з подружжя, згідно з ст.65 Сімейного кодексу України.

Засоби платежу: грошові кошти для фізичних та юридичних осіб.

Порядок розрахунків за придбаний об’єкт: переможець аукціону, зобов’язаний протягом 30 календарних днів з дати укладення договору купівлі-продажу заплатити грошові кошти за придбаний об’єкт. Договір купівлі-продажу в редакції органу приватизації укладається та нотаріально посвідчується протягом 5 днів з дня затвердження органом приватизації результатів аукціону.

Плата за подання заяви (реєстраційний внесок) у розмірі 17,00 грн. з ПДВ та кошти під час проведення розрахунку за придбаний об’єкт вносяться на р/р № 37183003003071 в ГУДКСУ у Львівській області (м.Львів, вул.Костя Левицького,18), МФО 825014, код отримувача коштів 25558625.

Фізичні та юридичні особи, які бажають взяти участь в аукціоні, повинні подати згідно з робочим графіком  (в Центр надання адміністративних послуг адміністративно-господарського управління Львівської міської ради, м. Львів, пл. Ринок,1 або в Управління «Дозвільний офіс» Львівської міської ради, м. Львів, вул. Весняна, 4 – крім фізичних осіб)  такі документи:

1)      заява встановленої форми, заповнена друкованим способом;

2)      витяг з Єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб – підприємців;

3)      нотаріально засвідчена копія установчого документа (статут, установча угода) – для юридичних осіб;

4)      довідка органу Державної фіскальної служби про подану декларацію про майновий стан і доходи (податкову декларацію) – для фізичних осіб;

5)      * засвідчена копія паспорта громадянина України – особи, яка буде підписувати договір купівлі-продажу (1, 2, 11 сторінки);

6)      документ, що підтверджує право уповноваженої особи на підписання договору купівлі-продажу (згідно з установчим документом) – для юридичних осіб;

7)      документ на право представлення інтересів заявника, якщо документи подає уповноважена особа (нотаріально засвідчена довіреність);

8)      платіжний документ про внесення плати за подання заяви – 17,00 грн., у т.ч. ПДВ (для юридичних осіб – оплата тільки з р/р), яка перераховується управлінню комунальної власності департаменту економічної політики на р/р 37183003003071 в ГУДКСУ у Львівській області, МФО 825014, код ЄДРПОУ 25558625;

9)      документ про внесення грошових коштів (гарантійного внеску) у розмірі 10 відсотків початкової ціни продажу об’єкта (без ПДВ), які перераховуються управлінню комунальної власності департаменту економічної політики на р/р 37320004003071 в ГУДКСУ у Львівській області, МФО 825014, код ЄДРПОУ 25558625;

10)   копія довідки з банку про відкриті поточні рахунки заявника, адресу банку, з якого будуть перераховуватися кошти;

11)  * два примірники копії витягу з рішення вищого керівного органу юридичної особи про прийняття рішення щодо участі в аукціоні, засвідчені заявником – для юридичних осіб;

12)  довідка про наявність та розмір державної частки у статутному фонді покупця за підписом керівника – для юридичних осіб (крім приватних підприємств).

* напис про засвідчення документа складається зі слів “Згідно з оригіналом“, найменування посади (для юридичних осіб), особистого підпису особи, яка засвідчує копію, її ініціалів та прізвища, дати засвідчення копії, печатки (для фізичних осіб – суб’єктів підприємницької діяльності, за наявності), для фізичних осіб - складається зі слів “Згідно з оригіналом“, особистого підпису особи, яка засвідчує копію, її ініціалів та прізвища, дати засвідчення копії.

 Кінцевий строк прийому заяв для участі в аукціоні –  07.12.2015 р.

 Особи, які подали заяви та документи на участь в аукціоні, зобов’язані до 09.12.2015 р. включно укласти договір про участь в аукціоні з ПП «Фірма СОМГІЗ» (м.Львів, вул.А.Сахарова,46а; тел.(032)244-30-91; 244-30-92).

Час та місце ознайомлення з об’єктами: ознайомитися з об’єктами можна за місцем їх розташування в робочі дні, отримати інформацію можна в балансоутримувача за вказаними телефонами та в управлінні комунальної власності Львівської міської ради за телефоном: (032)235-50-26 з 1000 до 1700

 

Час та місце проведення аукціону:  аукціон відбудеться  11.12.2015 р. за адресою: м.Львів, пл. Ринок,1, 2-й поверх, велика сесійна зала,  11.00 год. Реєстрація учасників аукціону  проводитиметься з 09.30 год. до 10.30 год. за місцем проведення аукціону. Присутність претендентів на участь в аукціоні на реєстрації обов’язкова. Претенденти на участь в аукціоні повинні мати при собі документ, що посвідчує особу, представники – довіреність, посвідчену нотаріально та оформлено з згідно з чинним законодавством, яка підтверджує повноваження претендентів (їх представників).